Missie

Wij vormen een jeugdclub voor meisjes en jongens. Wij maken een brede instroom naar topsport en geven kansen aan de meest getalenteerde sporters.

ONZE MISSIE

Breedtesport en performance.

Breedtesport 8-88

We vormen een jeugdclub voor jongens en meisjes uit de ruime regio van 8 tot 18 jaar. Onze sporters ontdekken de verschillende wielerdisciplines, en hebben PLEZIER op en naast de fiets. Het team biedt een opleiding waar hun algemene persoonlijkheid- en lichaamsontwikkeling centraal staat.

We verwelkomen alle volwassen sporters competitie of recreant.

Performance

Via een brede instroom bij de jeugd, gecombineerd met een professioneel detectie en screeningsmethodiek, laten we de meest beloftevolle sporters vanaf 17 jaar doorstromen. Steeds in combinatie met hun schoolloopbaan geven wij maximale kansen tot ontwikkeling, vervolmaking op fysiek en mentaal vlak, alles met het oog op een professionele wielercarrière.

We vormen een U19 en U23 team die er internationaal staan!